Резултати от класиране
Регистрационен номерСлучаен номерЖелания
1
1351
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
2
2144
СУ „Й. Екзарх Български"
3
3587
НУ „Илия Р. Блъсков"
4
483
СУ „Тр. Симеонов"
5
527
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
6
6646
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
7
7232
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
8
8130
НУ „Илия Р. Блъсков"
9
9319
НУ „Княз Борис I"
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „П. Волов"
10
10470
НУ „Илия Р. Блъсков"
11
11466
НУ „Илия Р. Блъсков"
12
12333
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
13
13599
СУ „Й. Екзарх Български"
14
14346
НУ „Княз Борис I"
СУ „П. Волов"
III ОУ „Д. Благоев"
15
15231
III ОУ „Д. Благоев"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
16
16321
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
17
17389
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
18
187
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Илия Р. Блъсков"
19
19495
НУ „Илия Р. Блъсков"
20
20482
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
21
21650
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
22
22542
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
23
23331
НУ „Княз Борис I"
II ОУ „Д-р П. Берон"
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Илия Р. Блъсков"
24
24322
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
25
25309
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „Й. Екзарх Български"
НУ „Княз Борис I"
26
26569
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
27
27168
НУ „Илия Р. Блъсков"
28
28630
II ОУ „Д-р П. Берон"
29
2938
СУ „П. Волов"
30
30562
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „С. Доброплодни"
31
31412
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
32
32143
III ОУ „Д. Благоев"
33
3388
СУ „В. Левски"
СУ „Й. Екзарх Български"
34
3461
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
35
3597
СУ „П. Волов"
36
3642
СУ „Й. Екзарх Български"
37
37541
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
II ОУ „Д-р П. Берон"
38
38200
СУ „С. Доброплодни"
39
39347
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
40
4068
II ОУ „Д-р П. Берон"
41
41301
НУ „Илия Р. Блъсков"
42
42338
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Княз Борис I"
43
43227
II ОУ „Д-р П. Берон"
44
45365
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
45
46288
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
46
47272
НУ „Княз Борис I"
47
48101
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
48
49379
СУ „С. Доброплодни"
49
5082
СУ „В. Левски"
50
51489
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
II ОУ „Д-р П. Берон"
51
5232
НУ „Княз Борис I"
52
53233
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
СУ „П. Волов"
53
54373
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
54
55532
III ОУ „Д. Благоев"
55
56554
II ОУ „Д-р П. Берон"
56
57343
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
57
58538
СУ „В. Левски"
СУ „Й. Екзарх Български"
58
5978
СУ „В. Левски"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
НУ „Княз Борис I"
59
60140
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
60
61278
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Княз Борис I"
61
62386
III ОУ „Д. Благоев"
II ОУ „Д-р П. Берон"
62
63665
СУ „С. Доброплодни"
63
64481
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „В. Левски"
64
65216
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
65
66450
НУ „Княз Борис I"
66
67578
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Илия Р. Блъсков"
67
68588
СУ „В. Левски"
68
69128
НУ „Княз Борис I"
III ОУ „Д. Благоев"
69
70568
СУ „Й. Екзарх Български"
70
7175
НУ „Илия Р. Блъсков"
71
72258
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
НУ „Илия Р. Блъсков"
II ОУ „Д-р П. Берон"
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „П. Волов"
СУ „В. Левски"
72
73364
СУ „Й. Екзарх Български"
73
74162
СУ „С. Доброплодни"
СУ „В. Левски"
74
7512
III ОУ „Д. Благоев"
75
76478
III ОУ „Д. Благоев"
76
77640
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „П. Волов"
77
78251
II ОУ „Д-р П. Берон"
78
79490
II ОУ „Д-р П. Берон"
79
80264
СУ „П. Волов"
80
81132
НУ „Княз Борис I"
III ОУ „Д. Благоев"
81
82652
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
82
83465
III ОУ „Д. Благоев"
83
84300
НУ „Княз Борис I"
СУ „П. Волов"
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
III ОУ „Д. Благоев"
84
85485
СУ „Й. Екзарх Български"
85
86610
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
86
8785
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
III ОУ „Д. Благоев"
87
8886
НУ „Илия Р. Блъсков"
88
89158
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Илия Р. Блъсков"
НУ „Княз Борис I"
СУ „Й. Екзарх Български"
89
90547
НУ „Илия Р. Блъсков"
90
91169
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
91
9256
НУ „Илия Р. Блъсков"
92
93259
НУ „Княз Борис I"
СУ „В. Левски"
СУ „С. Доброплодни"
93
94531
III ОУ „Д. Благоев"
94
95320
СУ „С. Доброплодни"
95
96102
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
96
97460
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Княз Борис I"
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
97
98591
III ОУ „Д. Благоев"
98
99618
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Княз Борис I"
99
100270
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
100
101167
СУ „В. Левски"
101
10217
СУ „Й. Екзарх Български"
102
103170
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
103
104634
СУ „Тр. Симеонов"
НУ „Княз Борис I"
104
105225
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
105
106405
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
106
107668
III ОУ „Д. Благоев"
107
10833
VI ОУ „Еньо Марковски"
108
109194
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
II ОУ „Д-р П. Берон"
109
110579
СУ „В. Левски"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
110
111417
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
111
112456
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
112
113647
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
113
114238
СУ „П. Волов"
114
115431
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
115
116129
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
116
117171
СУ „Й. Екзарх Български"
117
118449
НУ „Илия Р. Блъсков"
118
11955
II ОУ „Д-р П. Берон"
119
12023
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
120
121480
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
СУ „П. Волов"
121
122307
СУ „В. Левски"
II ОУ „Д-р П. Берон"
122
123113
III ОУ „Д. Благоев"
123
124573
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
124
125166
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
III ОУ „Д. Благоев"
125
126369
НУ „Княз Борис I"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „П. Волов"
126
127245
СУ „С. Доброплодни"
127
128609
НУ „Княз Борис I"
СУ „П. Волов"
128
129474
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
129
130262
НУ „Княз Борис I"
130
131383
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
131
132534
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
132
133564
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
133
134384
СУ „Тр. Симеонов"
134
135551
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
135
13647
НУ „Илия Р. Блъсков"
136
137183
НУ „Илия Р. Блъсков"
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „С. Доброплодни"
137
138360
СУ „С. Доброплодни"
138
139429
НУ „Княз Борис I"
III ОУ „Д. Благоев"
139
140607
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Илия Р. Блъсков"
140
141154
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
141
142497
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „П. Волов"
142
143451
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „П. Волов"
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
143
144358
СУ „Й. Екзарх Български"
144
14526
НУ „Илия Р. Блъсков"
145
146212
VI ОУ „Еньо Марковски"
СУ „В. Левски"
146
147509
НУ „Княз Борис I"
СУ „Тр. Симеонов"
147
148135
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
148
14992
СУ „П. Волов"
III ОУ „Д. Благоев"
149
150453
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
150
151479
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Илия Р. Блъсков"
151
152663
III ОУ „Д. Благоев"
152
153304
НУ „Илия Р. Блъсков"
153
154120
СУ „С. Доброплодни"
154
155649
СУ „Й. Екзарх Български"
155
156595
НУ „Илия Р. Блъсков"
156
158349
СУ „В. Левски"
157
159363
III ОУ „Д. Благоев"
158
16045
СУ „П. Волов"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
159
1612
СУ „Тр. Симеонов"
160
162124
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
161
163293
НУ „Илия Р. Блъсков"
162
16451
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
163
16539
НУ „Княз Борис I"
СУ „Тр. Симеонов"
164
166468
СУ „Й. Екзарх Български"
165
167598
СУ „С. Доброплодни"
166
168296
СУ „П. Волов"
НУ „Княз Борис I"
167
169475
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Илия Р. Блъсков"
168
170605
НУ „Илия Р. Блъсков"
169
171123
НУ „Илия Р. Блъсков"
170
17220
НУ „Илия Р. Блъсков"
171
173669
НУ „Илия Р. Блъсков"
172
17450
СУ „Й. Екзарх Български"
173
17514
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
174
176243
НУ „Илия Р. Блъсков"
175
177387
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
176
178221
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
177
179177
СУ „С. Доброплодни"
178
180148
НУ „Княз Борис I"
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „П. Волов"
179
181257
СУ „Й. Екзарх Български"
180
182557
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „П. Волов"
СУ „Й. Екзарх Български"
НУ „Княз Борис I"
181
183108
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
182
184561
VI ОУ „Еньо Марковски"
III ОУ „Д. Благоев"
183
185577
СУ „В. Левски"
184
186492
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
185
187230
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
186
1884
СУ „С. Доброплодни"
187
189511
СУ „Тр. Симеонов"
188
190399
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
189
191308
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
190
192645
III ОУ „Д. Благоев"
191
193486
III ОУ „Д. Благоев"
192
194280
НУ „Княз Борис I"
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „П. Волов"
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „Й. Екзарх Български"
II ОУ „Д-р П. Берон"
193
195359
III ОУ „Д. Благоев"
194
196302
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
СУ „С. Доброплодни"
195
19749
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
II ОУ „Д-р П. Берон"
196
198156
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
197
199240
II ОУ „Д-р П. Берон"
198
200589
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „С. Доброплодни"
199
201297
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
200
202574
СУ „В. Левски"
201
20359
СУ „Тр. Симеонов"
202
20419
III ОУ „Д. Благоев"
203
205187
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „П. Волов"
СУ „Й. Екзарх Български"
204
206273
III ОУ „Д. Благоев"
205
207125
СУ „С. Доброплодни"
206
208229
СУ „П. Волов"
207
209310
СУ „Й. Екзарх Български"
208
210352
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
209
211219
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
210
212427
НУ „Княз Борис I"
III ОУ „Д. Благоев"
211
213512
СУ „С. Доброплодни"
212
214391
НУ „Княз Борис I"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „П. Волов"
213
215159
СУ „Тр. Симеонов"
214
216182
III ОУ „Д. Благоев"
215
217403
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
216
21816
СУ „В. Левски"
217
219198
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „П. Волов"
218
220580
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
219
221476
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Илия Р. Блъсков"
220
222506
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Илия Р. Блъсков"
221
223488
СУ „В. Левски"
222
224104
НУ „Княз Борис I"
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
СУ „С. Доброплодни"
223
225265
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „П. Волов"
224
226176
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „Й. Екзарх Български"
НУ „Княз Борис I"
225
227622
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
226
228234
СУ „П. Волов"
227
229592
СУ „П. Волов"
228
23098
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
229
23180
VI ОУ „Еньо Марковски"
III ОУ „Д. Благоев"
230
232546
III ОУ „Д. Благоев"
231
233253
III ОУ „Д. Благоев"
232
234437
СУ „Й. Екзарх Български"
233
235325
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
234
236190
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „В. Левски"
235
237552
СУ „П. Волов"
НУ „Княз Борис I"
236
238160
НУ „Княз Борис I"
СУ „П. Волов"
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „Тр. Симеонов"
СУ „С. Доброплодни"
237
239286
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
238
240314
НУ „Княз Борис I"
СУ „П. Волов"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „Тр. Симеонов"
239
241179
II ОУ „Д-р П. Берон"
240
242432
II ОУ „Д-р П. Берон"
241
243425
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „С. Доброплодни"
242
244420
СУ „В. Левски"
243
245112
СУ „П. Волов"
СУ „Й. Екзарх Български"
244
246141
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Княз Борис I"
СУ „С. Доброплодни"
245
247438
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
246
24873
СУ „Тр. Симеонов"
247
249487
СУ „Й. Екзарх Български"
248
25062
СУ „П. Волов"
249
25190
СУ „В. Левски"
250
252472
III ОУ „Д. Благоев"
II ОУ „Д-р П. Берон"
251
253142
НУ „Княз Борис I"
III ОУ „Д. Благоев"
252
254269
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
253
255285
СУ „Тр. Симеонов"
254
256604
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
255
257239
СУ „С. Доброплодни"
256
258106
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
НУ „Илия Р. Блъсков"
257
259336
СУ „В. Левски"
258
260136
III ОУ „Д. Благоев"
259
2616
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
260
262628
VI ОУ „Еньо Марковски"
261
263498
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
НУ „Илия Р. Блъсков"
262
264464
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „П. Волов"
263
265340
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
264
266175
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
265
26772
НУ „Княз Борис I"
266
268292
СУ „П. Волов"
267
269657
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
268
270255
III ОУ „Д. Благоев"
269
271139
III ОУ „Д. Благоев"
270
272615
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
271
273445
СУ „Й. Екзарх Български"
272
274228
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
273
275115
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Княз Борис I"
III ОУ „Д. Благоев"
274
276612
СУ „С. Доброплодни"
275
277334
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
276
27841
СУ „Тр. Симеонов"
277
279317
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
278
280407
СУ „П. Волов"
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
СУ „Тр. Симеонов"
279
281611
СУ „С. Доброплодни"
280
282372
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
НУ „Илия Р. Блъсков"
281
283494
НУ „Княз Борис I"
СУ „П. Волов"
СУ „С. Доброплодни"
282
284581
НУ „Илия Р. Блъсков"
II ОУ „Д-р П. Берон"
283
285584
СУ „Й. Екзарх Български"
284
286404
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
285
287237
СУ „П. Волов"
286
288353
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
287
289667
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
288
290174
СУ „П. Волов"
289
29191
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
СУ „С. Доброплодни"
290
292483
СУ „С. Доброплодни"
291
294533
СУ „С. Доброплодни"
292
295201
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
293
296619
НУ „Княз Борис I"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „П. Волов"
294
297638
III ОУ „Д. Благоев"
295
298263
СУ „С. Доброплодни"
296
29948
СУ „Тр. Симеонов"
297
300133
III ОУ „Д. Благоев"
298
301303
НУ „Княз Борис I"
СУ „П. Волов"
СУ „С. Доброплодни"
299
302643
III ОУ „Д. Благоев"
300
303374
СУ „Й. Екзарх Български"
301
30493
СУ „Тр. Симеонов"
302
305396
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
303
306603
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Илия Р. Блъсков"
304
307528
СУ „С. Доброплодни"
305
30822
СУ „П. Волов"
306
309193
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Илия Р. Блъсков"
307
31095
СУ „Тр. Симеонов"
308
3115
СУ „П. Волов"
309
31265
СУ „С. Доброплодни"
310
313473
СУ „П. Волов"
311
314172
III ОУ „Д. Благоев"
312
315548
СУ „Й. Екзарх Български"
313
316435
III ОУ „Д. Благоев"
314
31753
III ОУ „Д. Благоев"
315
318530
НУ „Илия Р. Блъсков"
316
319570
III ОУ „Д. Благоев"
317
320441
III ОУ „Д. Благоев"
318
321236
III ОУ „Д. Благоев"
319
322153
СУ „В. Левски"
СУ „С. Доброплодни"
320
323328
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
321
324576
VI ОУ „Еньо Марковски"
НУ „Княз Борис I"
322
325241
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Илия Р. Блъсков"
323
326161
III ОУ „Д. Благоев"
324
327103
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
325
328624
НУ „Княз Борис I"
326
329637
НУ „Княз Борис I"
VI ОУ „Еньо Марковски"
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „П. Волов"
327
33036
СУ „П. Волов"
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
328
331341
III ОУ „Д. Благоев"
329
332447
СУ „Й. Екзарх Български"
330
333583
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
331
334306
III ОУ „Д. Благоев"
332
335608
НУ „Илия Р. Блъсков"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
333
336616
СУ „Й. Екзарх Български"
334
337553
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
335
338313
СУ „П. Волов"
НУ „Илия Р. Блъсков"
336
339423
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
337
340393
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
338
341218
СУ „Тр. Симеонов"
II ОУ „Д-р П. Берон"
339
342382
СУ „С. Доброплодни"
340
343235
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „П. Волов"
НУ „Княз Борис I"
341
344111
III ОУ „Д. Благоев"
342
345116
СУ „Й. Екзарх Български"
343
346597
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
344
347397
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „В. Левски"
СУ „П. Волов"
345
348206
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
346
349633
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
347
350268
СУ „П. Волов"
348
351524
НУ „Илия Р. Блъсков"
349
352392
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „В. Левски"
350
35396
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
351
354339
III ОУ „Д. Благоев"
352
355428
СУ „Тр. Симеонов"
353
356151
НУ „Княз Борис I"
354
357444
СУ „С. Доброплодни"
355
358378
СУ „Тр. Симеонов"
356
359424
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
НУ „Илия Р. Блъсков"
357
360205
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
358
361248
СУ „Тр. Симеонов"
359
362671
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Илия Р. Блъсков"
360
363654
III ОУ „Д. Благоев"
361
364332
СУ „Тр. Симеонов"
362
365355
СУ „Й. Екзарх Български"
363
367195
VI ОУ „Еньо Марковски"
III ОУ „Д. Благоев"
364
36811
СУ „В. Левски"
365
369215
СУ „Тр. Симеонов"
366
37052
СУ „П. Волов"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „Й. Екзарх Български"
367
371247
СУ „Тр. Симеонов"
368
37264
СУ „Тр. Симеонов"
369
373126
СУ „Й. Екзарх Български"
370
37428
НУ „Княз Борис I"
СУ „Тр. Симеонов"
371
37530
СУ „Тр. Симеонов"
372
376327
СУ „Й. Екзарх Български"
373
377514
СУ „П. Волов"
СУ „С. Доброплодни"
374
378376
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
375
37915
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
376
380602
НУ „Илия Р. Блъсков"
377
381368
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
378
382410
НУ „Княз Борис I"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „Й. Екзарх Български"
379
383249
СУ „В. Левски"
380
384515
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
381
385191
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
382
386571
СУ „П. Волов"
383
38740
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
II ОУ „Д-р П. Берон"
384
388433
СУ „Тр. Симеонов"
385
389639
СУ „Й. Екзарх Български"
386
390502
III ОУ „Д. Благоев"
387
391560
НУ „Княз Борис I"
СУ „Й. Екзарх Български"
388
392242
НУ „Илия Р. Блъсков"
II ОУ „Д-р П. Берон"
389
393157
СУ „Тр. Симеонов"
390
394137
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „П. Волов"
III ОУ „Д. Благоев"
391
39677
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „П. Волов"
СУ „С. Доброплодни"
392
397411
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „П. Волов"
393
398121
III ОУ „Д. Благоев"
394
399188
СУ „Й. Екзарх Български"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Тр. Симеонов"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „П. Волов"
НУ „Княз Борис I"
395
400508
СУ „Й. Екзарх Български"
396
40137
СУ „Тр. Симеонов"
397
402283
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
398
403641
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
399
404421
НУ „Илия Р. Блъсков"
400
405443
СУ „Тр. Симеонов"
401
406457
СУ „Й. Екзарх Български"
402
407504
НУ „Илия Р. Блъсков"
II ОУ „Д-р П. Берон"
403
408277
СУ „П. Волов"
404
40984
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „В. Левски"
405
41094
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
НУ „Илия Р. Блъсков"
406
411631
СУ „Й. Екзарх Български"
407
412145
III ОУ „Д. Благоев"
408
413463
II ОУ „Д-р П. Берон"
409
414222
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
410
415150
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
411
416203
СУ „С. Доброплодни"
412
417394
СУ „Й. Екзарх Български"
413
418500
СУ „П. Волов"
414
419326
СУ „Й. Екзарх Български"
415
420210
НУ „Княз Борис I"
СУ „П. Волов"
II ОУ „Д-р П. Берон"
416
421614
VI ОУ „Еньо Марковски"
III ОУ „Д. Благоев"
417
422525
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
418
42344
НУ „Княз Борис I"
СУ „П. Волов"
III ОУ „Д. Благоев"
419
424648
СУ „Й. Екзарх Български"
420
425291
СУ „В. Левски"
421
426517
III ОУ „Д. Благоев"
422
427656
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
НУ „Илия Р. Блъсков"
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
423
428522
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
424
429422
СУ „Й. Екзарх Български"
НУ „Илия Р. Блъсков"
425
430499
СУ „В. Левски"
426
431563
СУ „Й. Екзарх Български"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
427
432556
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
428
433664
СУ „Й. Екзарх Български"
429
434180
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
430
435670
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
СУ „Й. Екзарх Български"
II ОУ „Д-р П. Берон"
431
436545
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
432
43771
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
433
43879
СУ „В. Левски"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
434
439305
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
435
440558
СУ „В. Левски"
436
441521
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Илия Р. Блъсков"
437
442469
СУ „Й. Екзарх Български"
438
4438
СУ „П. Волов"
СУ „С. Доброплодни"
439
444539
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
440
445274
СУ „В. Левски"
441
446380
СУ „Й. Екзарх Български"
III ОУ „Д. Благоев"
442
447207
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
443
448335
СУ „П. Волов"
444
44934
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
445
45031
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
446
451623
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
НУ „Илия Р. Блъсков"
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
447
452585
II ОУ „Д-р П. Берон"
448
45346
СУ „П. Волов"
449
454567
СУ „Й. Екзарх Български"
450
455276
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
451
456244
НУ „Княз Борис I"
III ОУ „Д. Благоев"
452
457315
НУ „Илия Р. Блъсков"
453
458601
СУ „Й. Екзарх Български"
454
45999
II ОУ „Д-р П. Берон"
455
460401
III ОУ „Д. Благоев"
456
461536
НУ „Илия Р. Блъсков"
457
462107
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „П. Волов"
458
463163
НУ „Княз Борис I"
459
464211
СУ „Тр. Симеонов"
460
465362
СУ „Й. Екзарх Български"
461
46669
III ОУ „Д. Благоев"
462
467458
НУ „Княз Борис I"
СУ „П. Волов"
III ОУ „Д. Благоев"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
463
468281
СУ „Тр. Симеонов"
464
469436
СУ „Й. Екзарх Български"
465
470357
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
II ОУ „Д-р П. Берон"
466
47166
НУ „Княз Борис I"
VI ОУ „Еньо Марковски"
467
472632
НУ „Илия Р. Блъсков"
468
473452
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
469
474173
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
470
47589
СУ „Й. Екзарх Български"
471
476446
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
472
477627
II ОУ „Д-р П. Берон"
473
478559
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
НУ „Илия Р. Блъсков"
474
479491
СУ „Й. Екзарх Български"
475
480666
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
III ОУ „Д. Благоев"
476
481275
СУ „С. Доброплодни"
477
482366
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
478
483149
СУ „Й. Екзарх Български"
479
484461
VI ОУ „Еньо Марковски"
480
485294
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
481
486527
НУ „Княз Борис I"
III ОУ „Д. Благоев"
482
487186
VI ОУ „Еньо Марковски"
483
48863
НУ „Княз Борис I"
СУ „П. Волов"
484
489621
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „П. Волов"
485
490565
СУ „В. Левски"
486
491642
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
487
492496
СУ „Й. Екзарх Български"
488
493356
НУ „Княз Борис I"
СУ „П. Волов"
III ОУ „Д. Благоев"
489
494155
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
СУ „П. Волов"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „Й. Екзарх Български"
490
495455
СУ „Тр. Симеонов"
491
496408
СУ „Тр. Симеонов"
492
49735
СУ „Й. Екзарх Български"
493
498337
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
494
499344
НУ „Илия Р. Блъсков"
495
50024
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
496
501620
СУ „П. Волов"
497
502430
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
498
503246
III ОУ „Д. Благоев"
499
504516
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
500
50543
СУ „Й. Екзарх Български"
II ОУ „Д-р П. Берон"
501
5063
СУ „Й. Екзарх Български"
502
507226
СУ „П. Волов"
503
508493
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „П. Волов"
504
509535
НУ „Илия Р. Блъсков"
505
510413
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
II ОУ „Д-р П. Берон"
506
511467
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „П. Волов"
НУ „Илия Р. Блъсков"
НУ „Княз Борис I"
507
513330
VI ОУ „Еньо Марковски"
III ОУ „Д. Благоев"
508
514202
II ОУ „Д-р П. Берон"
509
515377
СУ „П. Волов"
510
516318
СУ „С. Доброплодни"
511
517220
СУ „Тр. Симеонов"
512
518520
НУ „Княз Борис I"
513
519146
СУ „Тр. Симеонов"
514
52087
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „П. Волов"
515
521284
СУ „Й. Екзарх Български"
516
522418
НУ „Илия Р. Блъсков"
517
523197
СУ „С. Доброплодни"
518
52460
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „Й. Екзарх Български"
519
525537
СУ „Тр. Симеонов"
НУ „Княз Борис I"
520
526118
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
II ОУ „Д-р П. Берон"
521
5279
СУ „Й. Екзарх Български"
522
528409
СУ „П. Волов"
523
529252
II ОУ „Д-р П. Берон"
524
530371
СУ „П. Волов"
525
531299
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
526
532590
СУ „Й. Екзарх Български"
527
533345
СУ „П. Волов"
528
53454
VI ОУ „Еньо Марковски"
III ОУ „Д. Благоев"
529
535147
СУ „Й. Екзарх Български"
530
536529
СУ „Тр. Симеонов"
531
537192
СУ „Тр. Симеонов"
532
538223
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
533
539629
VI ОУ „Еньо Марковски"
III ОУ „Д. Благоев"
534
540477
СУ „В. Левски"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
535
541354
III ОУ „Д. Благоев"
536
542600
НУ „Илия Р. Блъсков"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
537
543510
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
538
544519
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
539
54518
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
540
546224
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
541
547414
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
542
548196
НУ „Илия Р. Блъсков"
543
550662
НУ „Княз Борис I"
III ОУ „Д. Благоев"
VI ОУ „Еньо Марковски"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „Й. Екзарх Български"
544
551348
СУ „П. Волов"
545
552127
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „П. Волов"
546
55374
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
547
554459
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
III ОУ „Д. Благоев"
548
555484
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
549
556626
СУ „П. Волов"
НУ „Княз Борис I"
НУ „Илия Р. Блъсков"
550
557114
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
551
55821
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
552
559550
II ОУ „Д-р П. Берон"
553
560209
III ОУ „Д. Благоев"
554
561316
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
555
562659
НУ „Илия Р. Блъсков"
556
563555
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „Й. Екзарх Български"
НУ „Илия Р. Блъсков"
557
564660
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
558
565518
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
559
566323
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
II ОУ „Д-р П. Берон"
560
567523
СУ „П. Волов"
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Княз Борис I"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „Й. Екзарх Български"
561
568594
НУ „Княз Борис I"
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
562
569636
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „С. Доброплодни"
563
570572
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
564
571416
СУ „С. Доброплодни"
565
572261
СУ „В. Левски"
566
573214
НУ „Илия Р. Блъсков"
567
574434
СУ „С. Доброплодни"
568
575448
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
СУ „Тр. Симеонов"
569
576131
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
570
577575
СУ „В. Левски"
571
578208
VI ОУ „Еньо Марковски"
572
579440
НУ „Илия Р. Блъсков"
573
580381
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
574
581526
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
575
582586
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
НУ „Илия Р. Блъсков"
II ОУ „Д-р П. Берон"
576
583134
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
II ОУ „Д-р П. Берон"
577
584625
НУ „Илия Р. Блъсков"
578
585415
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
579
586178
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
580
587398
СУ „Й. Екзарх Български"
581
588606
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
582
58967
III ОУ „Д. Благоев"
583
590100
СУ „Й. Екзарх Български"
584
591250
СУ „В. Левски"
585
592199
СУ „В. Левски"
СУ „С. Доброплодни"
586
593503
НУ „Илия Р. Блъсков"
587
594110
СУ „Й. Екзарх Български"
588
595385
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
589
596324
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Илия Р. Блъсков"
НУ „Княз Борис I"
590
597390
III ОУ „Д. Благоев"
VI ОУ „Еньо Марковски"
НУ „Илия Р. Блъсков"
НУ „Княз Борис I"
II ОУ „Д-р П. Берон"
591
598165
VI ОУ „Еньо Марковски"
III ОУ „Д. Благоев"
592
599406
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
593
600184
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „С. Доброплодни"
594
601501
СУ „П. Волов"
595
602454
СУ „В. Левски"
596
60310
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
II ОУ „Д-р П. Берон"
597
604672
СУ „П. Волов"
598
605189
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „Й. Екзарх Български"
599
606442
III ОУ „Д. Благоев"
600
60757
НУ „Илия Р. Блъсков"
601
608549
III ОУ „Д. Благоев"
602
609400
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
603
610266
III ОУ „Д. Благоев"
604
61129
НУ „Княз Борис I"
605
612109
СУ „С. Доброплодни"
СУ „В. Левски"
606
613596
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
607
614395
СУ „Й. Екзарх Български"
608
615282
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
609
616298
VI ОУ „Еньо Марковски"
III ОУ „Д. Благоев"
610
617289
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
611
61813
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
612
619279
СУ „Й. Екзарх Български"
613
620105
СУ „С. Доброплодни"
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „Й. Екзарх Български"
614
621462
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
615
622544
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „П. Волов"
616
623287
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „Й. Екзарх Български"
II ОУ „Д-р П. Берон"
617
624566
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
618
625505
НУ „Княз Борис I"
III ОУ „Д. Благоев"
619
626593
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
620
627402
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
621
628152
СУ „Й. Екзарх Български"
622
629311
III ОУ „Д. Благоев"
VI ОУ „Еньо Марковски"
623
630290
СУ „П. Волов"
II ОУ „Д-р П. Берон"
624
6311
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „Й. Екзарх Български"
625
632312
НУ „Княз Борис I"
II ОУ „Д-р П. Берон"
НУ „Илия Р. Блъсков"
626
633540
СУ „Тр. Симеонов"
НУ „Княз Борис I"
VI ОУ „Еньо Марковски"
627
634471
НУ „Княз Борис I"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „П. Волов"
II ОУ „Д-р П. Берон"
628
635370
НУ „Княз Борис I"
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „П. Волов"
629
63670
СУ „В. Левски"
630
637119
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
631
638617
СУ „В. Левски"
632
639658
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
633
640651
СУ „В. Левски"
634
641361
СУ „В. Левски"
635
642653
II ОУ „Д-р П. Берон"
636
643181
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
637
64458
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
638
645342
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
639
646217
СУ „П. Волов"
640
647117
НУ „Илия Р. Блъсков"
641
648367
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
642
649655
НУ „Княз Борис I"
СУ „П. Волов"
СУ „Тр. Симеонов"
643
650375
СУ „В. Левски"
644
651635
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
645
652254
СУ „П. Волов"
646
653426
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „С. Доброплодни"
III ОУ „Д. Благоев"
647
654164
СУ „П. Волов"
648
655350
СУ „П. Волов"
649
656644
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „П. Волов"
650
657260
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „П. Волов"
СУ „Й. Екзарх Български"
651
658204
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „Й. Екзарх Български"
652
659213
СУ „П. Волов"
III ОУ „Д. Благоев"
НУ „Княз Борис I"
653
660513
СУ „Й. Екзарх Български"
СУ „П. Волов"
II ОУ „Д-р П. Берон"
654
661419
СУ „С. Доброплодни"
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „В. Левски"
655
66276
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
656
663543
VI ОУ „Еньо Марковски"
657
664439
НУ „Илия Р. Блъсков"
СУ „В. Левски"
658
665661
СУ „П. Волов"
659
666388
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
660
667329
СУ „П. Волов"
661
668267
СУ „В. Левски"
662
669582
СУ „В. Левски"
663
670271
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
664
671138
НУ „Княз Борис I"
III ОУ „Д. Благоев"
СУ „Тр. Симеонов"
665
672507
НУ „Илия Р. Блъсков"
666
67381
II ОУ „Д-р П. Берон"
СУ „С. Доброплодни"
СУ „Й. Екзарх Български"
667
674613
СУ „Й. Екзарх Български"
668
675185
СУ „В. Левски"
СУ „С. Доброплодни"
669
676295
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
670
677122
IX ОУ „П. Волов“- кв. Дивдядово"
671
678256
СУ „П. Волов"
II ОУ „Д-р П. Берон"
672
67925
СУ „В. Левски"
Вх.№Сл.№
11351
22144
33587
4483
5527
66646
77232
88130
99319
1010470
1111466
1212333
1313599
1414346
1515231
1616321
1717389
18187
1919495
2020482
2121650
2222542
2323331
2424322
2525309
2626569
2727168
2828630
292938
3030562
3131412
3232143
333388
343461
353597
363642
3737541
3838200
3939347
404068
4141301
4242338
4343227
4445365
4546288
4647272
4748101
4849379
495082
5051489
515232
5253233
5354373
5455532
5556554
5657343
5758538
585978
5960140
6061278
6162386
6263665
6364481
6465216
6566450
6667578
6768588
6869128
6970568
707175
7172258
7273364
7374162
747512
7576478
7677640
7778251
7879490
7980264
8081132
8182652
8283465
8384300
8485485
8586610
868785
878886
8889158
8990547
9091169
919256
9293259
9394531
9495320
9596102
9697460
9798591
9899618
99100270
100101167
10110217
102103170
103104634
104105225
105106405
106107668
10710833
108109194
109110579
110111417
111112456
112113647
113114238
114115431
115116129
116117171
117118449
11811955
11912023
120121480
121122307
122123113
123124573
124125166
125126369
126127245
127128609
128129474
129130262
130131383
131132534
132133564
133134384
134135551
13513647
136137183
137138360
138139429
139140607
140141154
141142497
142143451
143144358
14414526
145146212
146147509
147148135
14814992
149150453
150151479
151152663
152153304
153154120
154155649
155156595
156158349
157159363
15816045
1591612
160162124
161163293
16216451
16316539
164166468
165167598
166168296
167169475
168170605
169171123
17017220
171173669
17217450
17317514
174176243
175177387
176178221
177179177
178180148
179181257
180182557
181183108
182184561
183185577
184186492
185187230
1861884
187189511
188190399
189191308
190192645
191193486
192194280
193195359
194196302
19519749
196198156
197199240
198200589
199201297
200202574
20120359
20220419
203205187
204206273
205207125
206208229
207209310
208210352
209211219
210212427
211213512
212214391
213215159
214216182
215217403
21621816
217219198
218220580
219221476
220222506
221223488
222224104
223225265
224226176
225227622
226228234
227229592
22823098
22923180
230232546
231233253
232234437
233235325
234236190
235237552
236238160
237239286
238240314
239241179
240242432
241243425
242244420
243245112
244246141
245247438
24624873
247249487
24825062
24925190
250252472
251253142
252254269
253255285
254256604
255257239
256258106
257259336
258260136
2592616
260262628
261263498
262264464
263265340
264266175
26526772
266268292
267269657
268270255
269271139
270272615
271273445
272274228
273275115
274276612
275277334
27627841
277279317
278280407
279281611
280282372
281283494
282284581
283285584
284286404
285287237
286288353
287289667
288290174
28929191
290292483
291294533
292295201
293296619
294297638
295298263
29629948
297300133
298301303
299302643
300303374
30130493
302305396
303306603
304307528
30530822
306309193
30731095
3083115
30931265
310313473
311314172
312315548
313316435
31431753
315318530
316319570
317320441
318321236
319322153
320323328
321324576
322325241
323326161
324327103
325328624
326329637
32733036
328331341
329332447
330333583
331334306
332335608
333336616
334337553
335338313
336339423
337340393
338341218
339342382
340343235
341344111
342345116
343346597
344347397
345348206
346349633
347350268
348351524
349352392
35035396
351354339
352355428
353356151
354357444
355358378
356359424
357360205
358361248
359362671
360363654
361364332
362365355
363367195
36436811
365369215
36637052
367371247
36837264
369373126
37037428
37137530
372376327
373377514
374378376
37537915
376380602
377381368
378382410
379383249
380384515
381385191
382386571
38338740
384388433
385389639
386390502
387391560
388392242
389393157
390394137
39139677
392397411
393398121
394399188
395400508
39640137
397402283
398403641
399404421
400405443
401406457
402407504
403408277
40440984
40541094
406411631
407412145
408413463
409414222
410415150
411416203
412417394
413418500
414419326
415420210
416421614
417422525
41842344
419424648
420425291
421426517
422427656
423428522
424429422
425430499
426431563
427432556
428433664
429434180
430435670
431436545
43243771
43343879
434439305
435440558
436441521
437442469
4384438
439444539
440445274
441446380
442447207
443448335
44444934
44545031
446451623
447452585
44845346
449454567
450455276
451456244
452457315
453458601
45445999
455460401
456461536
457462107
458463163
459464211
460465362
46146669
462467458
463468281
464469436
465470357
46647166
467472632
468473452
469474173
47047589
471476446
472477627
473478559
474479491
475480666
476481275
477482366
478483149
479484461
480485294
481486527
482487186
48348863
484489621
485490565
486491642
487492496
488493356
489494155
490495455
491496408
49249735
493498337
494499344
49550024
496501620
497502430
498503246
499504516
50050543
5015063
502507226
503508493
504509535
505510413
506511467
507513330
508514202
509515377
510516318
511517220
512518520
513519146
51452087
515521284
516522418
517523197
51852460
519525537
520526118
5215279
522528409
523529252
524530371
525531299
526532590
527533345
52853454
529535147
530536529
531537192
532538223
533539629
534540477
535541354
536542600
537543510
538544519
53954518
540546224
541547414
542548196
543550662
544551348
545552127
54655374
547554459
548555484
549556626
550557114
55155821
552559550
553560209
554561316
555562659
556563555
557564660
558565518
559566323
560567523
561568594
562569636
563570572
564571416
565572261
566573214
567574434
568575448
569576131
570577575
571578208
572579440
573580381
574581526
575582586
576583134
577584625
578585415
579586178
580587398
581588606
58258967
583590100
584591250
585592199
586593503
587594110
588595385
589596324
590597390
591598165
592599406
593600184
594601501
595602454
59660310
597604672
598605189
599606442
60060757
601608549
602609400
603610266
60461129
605612109
606613596
607614395
608615282
609616298
610617289
61161813
612619279
613620105
614621462
615622544
616623287
617624566
618625505
619626593
620627402
621628152
622629311
623630290
6246311
625632312
626633540
627634471
628635370
62963670
630637119
631638617
632639658
633640651
634641361
635642653
636643181
63764458
638645342
639646217
640647117
641648367
642649655
643650375
644651635
645652254
646653426
647654164
648655350
649656644
650657260
651658204
652659213
653660513
654661419
65566276
656663543
657664439
658665661
659666388
660667329
661668267
662669582
663670271
664671138
665672507
66667381
667674613
668675185
669676295
670677122
671678256
67267925