Регистрирани заявления

# Рег. номер Дата на регистрация Избрани училища
1 13 08.06.2021 10:06:02 1.СУ „Й. Екзарх Български"
2 73 08.06.2021 10:10:56 1.СУ „Й. Екзарх Български"
3 88 08.06.2021 10:12:17 1.НУ „Илия Р. Блъсков"
4 91 08.06.2021 10:13:11 1.II ОУ „Д-р П. Берон"
2.СУ „Й. Екзарх Български"
5 144 08.06.2021 10:22:38 1.СУ „Й. Екзарх Български"
6 160 08.06.2021 10:26:35 1.СУ „П. Волов"
2.СУ „Й. Екзарх Български"
3.СУ „С. Доброплодни"
7 199 08.06.2021 10:35:49 1.II ОУ „Д-р П. Берон"
8 209 08.06.2021 10:37:46 1.СУ „Й. Екзарх Български"
9 249 08.06.2021 10:56:19 1.СУ „Й. Екзарх Български"
10 271 08.06.2021 11:04:09 1.III ОУ „Д. Благоев"
11 336 08.06.2021 11:36:55 1.СУ „Й. Екзарх Български"
12 338 08.06.2021 11:38:00 1.СУ „П. Волов"
2.НУ „Илия Р. Блъсков"
13 404 08.06.2021 12:29:09 1.НУ „Илия Р. Блъсков"
14 417 08.06.2021 12:46:44 1.СУ „Й. Екзарх Български"
15 529 08.06.2021 16:20:23 1.II ОУ „Д-р П. Берон"
16 573 09.06.2021 08:28:04 1.НУ „Илия Р. Блъсков"
17 604 09.06.2021 12:22:44 1.СУ „П. Волов"
18 642 10.06.2021 10:20:36 1.II ОУ „Д-р П. Берон"